Јавна набавка бр. 2/2020 – Авио – гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 2/2020 – “Авио – гориво (авио-бензин и млазно гориво)”. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива – авио-бензина...

Јавна набавка бр. 1/2020 – Гориво (дизел и безоловни)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 1/2020 – “Гориво (дизел и безоловни)”. Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин – 09132100 и дизел гориво – 09134200. Предмет јавне набавке је набавка горива типа ЕВРО...

Јавна набавка бр. 3/2019 – Намештај за зграду за ГА

Поступак јавне набавке мале вредности (добра), бр. 3/2019 – “Намештај за зграду за ГА”. Назив и ознака из општег речника набавке: намештај – 39100000. Предмет јавне набавке је набавка намештаја за зграду за генералну авијацију  - набавка столова и фотеља (партија 1)....

Јавна набавка бр. 11/2019 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 11/2019 – “Ангажовање механизације за разминирање”, у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је...

Јавна набавка бр. 2/2019 – Авио – гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 2/2019 – “Авио – гориво (авио-бензин и млазно гориво)”. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива – авио-бензина...

Јавна набавка бр. 1/2019 – Гориво (дизел и безоловни)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 1/2019 – “Гориво (дизел и безоловни)”. Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин – 09132100 и дизел гориво – 09134200. Предмет јавне набавке је набавка горива типа ЕВРО...

Јавна набавка бр. 12/2018 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 – “Ангажовање механизације за разминирање”, у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је...

Јавна набавка бр. 12/2018 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 – “Ангажовање механизације за разминирање”, у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је...

Јавна набавка бр. 12/2018 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 – “Ангажовање механизације за разминирање”, у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је...

Јавна набавка бр. 2/2018 – Авио – гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 2/2018 – “Авио – гориво (авио-бензин и млазно гориво)”. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива – авио-бензина...

Јавна набавка бр. 1/2018 – Гориво (дизел и безоловни)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 1/2018 – “Гориво (дизел и безоловни)”. Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин – 09132100 и дизел гориво – 09134200. Предмет јавне набавке је набавка горива типа ЕВРО...

Јавна набавка број: 23/2017 – „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке (радови) бр. 23/2017 “Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса” из ког се закључује оквирни споразум, са једним понуђачем. Природа, обим и основна обележја радова: радови на изградњи ограде око...

Јавна набавка мале вредности (радови), бр. 31/2017 – „Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА”

Природа, обим и основна обележја радова: радови који обухватају планирање земљишта и постављање бусења траве на делу простора око зграде за генералну авијацију. Место извршења радова: Аеродром Поникве. Назив и ознака из општег речника набавке: радови на насипању и...

Јавна набавка број: 23/2017 – „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице. Адреса наручиоца: Димитрија Туцовића 52, Ужице. Интернет страница наручиоца: www.aerodromponikve.rs. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне...

“Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема”

“Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема” Назив и ознака из општег речника набавке: ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема – 35110000. Предмет јавне набавке је набавка ватрогасно-спасилачке опреме. Предмет...

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема”

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема” Назив и ознака из општег речника набавке: ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема – 35110000. Предмет јавне набавке је набавка ватрогасно-спасилачке опреме. Предмет...

Јавна набавка бр. 3/2017 – Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 3/2017 – “Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)”. proba Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно гориво...

Јавна набавка бр. 3/2017 – Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 3/2017 – “Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)”. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно гориво (Jet...

Јавна набавка бр. 20/2017 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума (за сваку партију појединачно), бр. 20/2017 – “Ангажовање механизације за разминирање”. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером-...

Јавна набавка бр. 3/2017 – Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 3/2017 – “Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)”. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно гориво (Jet...

Јавна набавка бр. 4/2017 – Гориво (дизел и безоловни)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 4/2017 – “Гориво (дизел и безоловни)”. Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин – 09132100 и дизел гориво – 09134200. Предмет јавне набавке је набавка горива типа ЕВРО...

Јавна набавка бр. 1/2016 – Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса

Отворени поступак јавне набавке (радови), бр. 1/2016 – “Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса”. Назив и ознака из општег речника набавке: постављање ограде – 45342000. Предмет јавне набавке је испорука и уградња жичане ограде и њених саставних делова на делу...

Јавна набавка бр. 84/2016 – Намештај за зграду за ГА

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 84/2016 – “Намештај за зграду за ГА”. Назив и ознака из општег речника набавке: намештај – 39100000. Предмет јавне набавке је набавка намештаја за зграду за генералну авијацију на Аеродрому Поникве. Критеријум за доделу...

Јавна набавка бр. 20/2016 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума (за сваку партију појединачно), бр. 20/2016 – “Ангажовање механизације за разминирање”. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером-...

Јавна набавка бр. 82/2016 – Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА

Јавна набавка мале вредности (радови), бр. 82/2016 – „Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА“. Назив и ознака и из Општег речника набавке: радови на ископавању и одношењу земље – 45112000. Предмет јавне набавке: земљани радови на уређењу екстеријера зграде за...

Јавна набавка бр. 74/2016 – Преграде за зграду за ГА

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 74/2016 – „Преграде за зграду за ГА“. Назив и ознака и из Општег речника набавке: унутрашње преграде за просторије – 44112300. Предмет јавне набавке је набавка, испорука и уградња преграда за зграду за генералну авијацију на...

Јавна набавка бр. 75/2016 – Систем дојаве противпожарне заштите

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 75/2016 – „Систем дојаве противпожарне заштите“. Назив и ознака и из Општег речника набавке: алармни апарати за заштиту од крађе или пожара – 31625000. Предмет јавне набавке је набавка, испорука и уградња система дојаве...

Јавна набавка бр. 29/2016 – Техничка контрола над радовима и пројектима

Јавна набавка мале вредности (услуге), бр. 29/2016 – „Техничка контрола над радовима и пројектима“. Назив и ознака и из Општег речника набавке: надзор пројеката и документације (пројектантски надзор) – 71248000. Предмет јавне набавке је услуга техничке контроле...

Јавна набавка бр. 73/2016 – Хумузирање земљишта и постављање бусења траве

Јавна набавка мале вредности (радови), бр. 73/2016 – „Хумузирање земљишта и постављање бусења траве“. Назив и ознака из општег речника набавке: радови на насипању и рекултивацији земљишта – 45112300. Предмет јавне набавке: радови који обухватају хумузирање земљишта и...

Јавна набавка бр. 22/2016 – Пројектна документација за санацију резервоара

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 22/2016- “Пројектна документација за санацију резервоара”. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања – 71320000. Предмет јавне набавке је услуга израде техничке документације за...

Јавна набавка бр. 71/2016 – Санација постојећег крова

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 71/2016 – “Санација постојећег крова”  Природа, обим и основна обележја радова: лимарски, тесарски и изолатерски радови на изградњи крова зграде за генералну авијацију. Назив и ознака из општег речника набавке:...

Јавна набавка бр. 72/2016 – Инфраструктурни радови

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 72/2016 – “Инфраструктурни радови” Назив и ознака из општег речника набавке: радови на ископавању и одношењу земље – 45112000. Природа, обим и основна обележја радова: радови на ископавању канала за постављање...

Јавна набавка бр. 70/2016 – Радови на водоводним и канализационим инсталацијама

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 70/2016 – “Радови на водоводним и канализационим инсталацијама” Назив и ознака из општег речника набавке: санитарни радови – 45232460. Природа, обим и основна обележја радова: радови на водоводним и канализационим...

Јавна набавка бр. 69/2016 – Уређење ентеријера зграде за генералну авијацију

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 69/2016 -„Уређење ентеријера зграде за генералну авијацију“ Назив и ознака из општег речника набавке: завршни грађевински радови – 45400000 Природа, обим и основна обележја радова: радови на уређењу ентеријера зграде...

Јавна набавка бр. 71/2016 – Санација постојећег крова

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 71/2016 -„Санација постојећег крова“ Назив и ознака из општег речника набавке: радови на крову и други посебни грађевински занатски радови – 45260000. Природа, обим и основна обележја радова: радови на постављању...

Јавна набавка бр. 69/2016 – Уређење ентеријера зграде за генералну авијацију

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 69/2016 -„Уређење ентеријера зграде за генералну авијацију“ Назив и ознака из општег речника набавке: завршни грађевински радови – 45400000 Природа, обим и основна обележја радова: радови на уређењу ентеријера зграде...

Јавна набавка бр. 68/2016 – Израда, испорука и уградња алуминијумских профила за зграду за генералну авијацију

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 68/2016 – „Израда, испорука и уградња алуминијумских профила за зграду за генералну авијацију“ Назив и ознака из општег речника набавке: конструкциони производи и делови, изузев монтажних зграда – 44212000. Предмет...

Јавна набавка бр. 66/2016 – Израда, испорука и уградња челичне конструкције за зграду за генералну авијацију

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 66/2016 – “Израда, испорука и уградња челичне конструкције за зграду за генералну авијацију“ Назив и ознака из општег речника набавке: израда челичне конструкције – 45262400. Предмет јавне набавке: израда, испорука и...

Јавна набавка бр. 67/2016 – Израда, испорука и уградња стаклене фасаде за зграду за генералну авијацију

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 67/2016 – „Израда, испорука и уградња стаклене фасаде за зграду за генералну авијацију“ Назив и ознака из општег речника набавке: радови на високоградњи – 45210000. Предмет јавне набавке: израда, испорука и уградња...

Јавна набавка бр. 15/2016 – Авио-гориво (млазно гориво и авио-бензин)

Јавна набавка (добра) у отвореном поступку у циљу закључења оквирног споразума, бр. 15/2016 – “Авио-гориво (млазно гориво и авио-бензин)”. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно...

Јавна набавка бр. 22/2016 – Пројектна документација за санацију резервоара

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 22/2016- "Пројектна документација за санацију резервоара". Назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања – 71320000. Предмет јавне набавке је услуга израде...

Јавна набавка бр. 8/2016 – Испитивање налазишта воде са израдом извештаја

Јавна набавка (радови) у отвореном поступку, бр. 8/2016- “Испитивање налазишта воде са израдом извештаја”. Назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови – 45000000. Предмет јавне набавке је хидрогеолошко рекогносцирање терена и геофизичко истраживање...

Јавна набавка бр. 20/2016 – Ангажовање механизације

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, бр. 20/2016 – “Ангажовање механизације”. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је услуга...

Јавна набавка бр. 16/2016 – Гориво (дизел и безоловни)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 16/2016 – “Гориво (дизел и безоловни)”. Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин – 09132100 и дизел гориво – 09134200. Предмет јавне набавке је набавка горива типа ЕВРО...

Јавна набавка бр. 57/2015 – Грађевински радови на бушотинама за воду са израдом елабората

Јавна набавка (радови) у отвореном поступку, бр. 57/2015 – “Грађевински радови на бушотинама за воду са израдом елабората”. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге бушења бушотине – 76431000. Предмет јавне набавке је хидрогеолошко рекогносцирање терена и...

Јавна набавка бр. 46/2015 – Ангажовање механизације

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, бр. 46/2015 – “Ангажовање механизације”. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је услуга...

Јавна набавка бр. 42/2015 – Судски вештак

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 42/2015 – “Судски вештак”. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге вештачења – 71319000. Опис предмета набавке: предмет јавне набавке број 42/2015 је услуга стручног вештачења тржишне вредности објеката и...

Јавна набавка бр. 62/2015 – Пројектна документација за светлосне системе

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 62/2015 – “Пројектна документација за светлосне системе”. Назив и ознака из општег речника набавке: разне инжењерске услуге – 71330000. Опис предмета набавке: предмет јавне набавке број 62/2015 је (услуга) „Пројектна...

Јавна набавка бр. 59/2015 – Ревизија пројеката реконструкције објеката

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 59/2015 – “Ревизија пројеката реконструкције објеката”. Назив и ознака из општег речника набавке: разне инжењерске услуге – 71330000. Опис предмета јавне набавке – отворени поступак ЈН бр. 59/2015 „Ревизија пројеката...

Јавна набавка бр. 53/2015 – Главни пројекат ограде

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 53/2015 – “Главни пројекат ограде”. Назив и ознака из општег речника набавке: разне инжењерске услуге – 71330000. Предмет јавне набавке: услуга израде пројекта за извођење ограде контролисане зоне на Аеродрому Поникве....

Јавна набавка бр. 58/2015 – Испитивање носивости полетно-слетне стазе (ПСС)

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 58/2015 – “Испитивање носивости полетно-слетне стазе”. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге испитивања носивости – 60520000. Предмет јавне набавке: услуга испитивања функционалних и структурних...

Јавна набавка бр. 21/2015 – Набавка авио-горива

Отворени поступак јавне набавке бр. 21/2015 – “Набавка авио-горива (млазно гориво и авио-бензин)”, из ког се закључује оквирни споразум. Назив и ознака из општег речника набавке: нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије – 09000000. Оквирни...

Јавна набавка бр. 22/2015 – Набавка горива (дизел и безоловни)

Отворени поступак јавне набавке бр. 22/2015 – “Набавка горива (дизел и безоловни)”, из ког се закључује оквирни споразум. Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин – 09132100 и дизел гориво – 09134200. Оквирни споразум ће бити закључен између...

Јавна набавка бр. 5/2014 – Набавка дизел горива

Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 5/2014 “Набавка горива-дизел”. Назив и ознака из општег речника набавке: дизел гориво-09134200. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Датум отварања понуда: 28.02.2014. у 14 часова. Оквирни рок за доношење...

Јавна набавка бр. 4/2014 – Набавка авио горива

Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 4/2014 “Набавка авио горива”. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин-09131000. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Датум отварања понуда: 10.03.2014. у 12,30 часова. Оквирни рок за доношење...

Јавна набавка бр. 6/2014 – Набавка теренског возила

Отворени поступак (добра) бр. 6/2014 “Набавка теренског возила путем финансијског лизинга”. Назив и ознака из општег речника набавке: теренска возила-34113300. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Датум отварања понуда: 28.04.2014. у 12,15 часова....