Општа документа

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Одлука о усклађивању пословања ЈП “Аеродром Поникве” са Законом о јавним предузећим Резултати тестирања кандидата за рад у ЈП Аеродром Поникве Потврда о извршеној регистрацији Статут ЈП “Аеродром Поникве” Одлука о...