Оглас за давање у закуп објекта

Оглас за давање  у закуп објекта   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ закупнине на месечном нивоу: 60 ЕУР (у...

Оглас за давање у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено...

Оглас за давање у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда

Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ...

Оглас за давање у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда

Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ...

Оглас за давање у закуп земљишта

Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ...

Оглас за давање у закуп земљишта

Оглас за давање у закуп земљишта. Локација: парцеле или делови парцела  – КО Биоска: 897/1 (174ха 07а 52м2), 897/2 (2ха 21а 80м2), 897/3 (51 ха 02а 13м2); – КО Стапари: 4466/1 (81ха 91а 46м2), 4466/7 (84а 09м2),4466/8 (20ха 08а 31м2), 4466/9 (7ха 21а 03м2), 4466/10...