15 мај

“Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема”

“Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема” Назив и ознака из општег речника набавке: ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема – 35110000. Предмет јавне набавке је набавка ватрогасно-спасилачке опреме. Предмет јавне набавке је обликован у 6 партија: Партија бр. 1: Лестве растегаче; Партија бр. 2: Ручне маказе за сечење метала; Партија бр. 3: Маказе од материјала који не варничи; Партија бр. 4: Цирада (непромочиво платно); Партија бр. 5: Подметачи за точкове; Партија бр. 6: Ватрогасне рукавице. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Рок за…

Прочитајте чланак
26 апр

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема”

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема” Назив и ознака из општег речника набавке: ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема – 35110000. Предмет јавне набавке је набавка ватрогасно-спасилачке опреме. Предмет јавне набавке је обликован у 9 партија: Партија бр. 1: Ручни кључ са променљивим отвором; Партија бр. 2: Ватроотпорна поњава; Партија бр. 3: Лестве растегаче; Партија бр. 4: Ручне маказе за сечење метала; Партија бр. 5: Маказе од материјала који не варничи; Партија бр. 6: Цирада (непромочиво платно); Партија бр. 7: Ватрогасни апарати; Партија бр.…

Прочитајте чланак
26 апр

Јавна набавка бр. 3/2017 – Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 3/2017 - "Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)". proba Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно гориво (Jet A-1) и авио-бензин (100 LL). Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача. Рок за подношење понуда: 10.03.2017. год. до 12 часова. Датум отварања понуда: 10.03.2017. год. у 12:10 часова.  

Прочитајте чланак