05 јун

Јавна набавка бр. 12/2018 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 - "Ангажовање механизације за разминирање", у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је услуга ангажовања дизалице, минималног дохвата 35 метара, приликом чишћења аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава од стране представника овлашћених фирми и припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача. Критеријум за доделу уговора: најнижа…

Прочитајте чланак
16 апр

Јавна набавка бр. 12/2018 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 - "Ангажовање механизације за разминирање", у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је услуга ангажовања дизалице, минималног дохвата 35 метара, приликом чишћења аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава од стране представника овлашћених фирми и припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача. Критеријум за доделу уговора: најнижа…

Прочитајте чланак
21 феб

Јавна набавка бр. 12/2018 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 - "Ангажовање механизације за разминирање", у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је услуга ангажовања механизације приликом чишћења аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава од стране предстаника овлашћених фирми и припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Предмет јавне набавке је обликован у 5 (пет) партија: Партија 1: Ангажовање багера гусеничара, минималне тежине 20 тона; Партија 2: Ангажовање булдожера гусеничара; Партија 3: Ангажовање дизалице, минималног…

Прочитајте чланак