Оглас за давање у закуп два објекта, на одређено време, путем прикупљања затворених понуда:

1. објекат – радионица интедантска, површине 57 м2

2. објекат – радионица грађевинска, површине 94 м2

са припадајућим земљиштем, површине око 50 м2.

Почетна цена месечне закупнине за објекат бр. 1 износи 0,9 евра по м2.

Почетна цена месечне закупнине за објекат бр. 2 износи 0,9 евра по м2.

Право учешћа имају сва заинтересована лица која благовремено доставе понуду.

Рок за достављање понуда је 26.06.2015. год. до 12 часова.

Отварање понуда извршиће се комисијски на дан 26.06.2015. год. са почетком у 12,10 у просторијама ЈП “Аеродром Поникве”, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног центра), Ужице.