Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-31.03.2018.)


Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-30.06.2018.)


Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-30.09.2018.)


Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-31.12.2018.)


Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-31.03.2017.)


Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-30.06.2017.)


Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-30.09.2017.)


Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-31.12.2017.)


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-31.03.2016.)


Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-31.06.2016.)


Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-30.09.2016.)


Извештај  о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (01.01.-31.12.2016.)

I тромесечни извештај (01.01-31.03.2015.)


II тромесечни извештај (01.04-30.06.2015.)


III тромесечни извештај (01.07-30.09.2015.)


IV тромесечни извештај (01.10.-31.12.2015.)

I тромесечни извештај (01.01-31.03.2014.)


II тромесечни извештај (01.04-30.06.2014.)


III тромесечни извештај (01.07-30.09.2014.)


IV тромесечни извештај (01.10-31.12.2014.)