КОНТАКТ

Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице
Димитрија Туцовића 52
31000 Ужице
Србија
тел: +381 31 592420
моб: +381 64 8550091
e-mail: office@aerodromponikve.rs
www.aerodromponikve.rs

Надзорни одбор:
Милија Љубичић, председник
Божидар Недељковић, члан
Драгана Алексић, члан (из редова запослених)
e-mail: office@aerodromponikve.rs

Славиша Димитријевић
в.д. директора
моб: +381 64 855 00 99
e-mail: director@aerodromponikve.rs

Драгана Алексић
стручни сарадник за ваздушни саобраћај и транспорт
моб: +381 64 8550093
e-mail: dragana.aleksic@aerodromponikve.rs

АКЛ Поникве
тел: +381 3807858
моб: +381 64 8958239

AKЛ Поникве
метеоролошка служба
тел: +381 11 3814551


Радно време

Радно време аеродрома

сваким даном

SR-SS

Радно време

АКЛ ПОНИКВЕ

07:00-15:00

понедељак-петак