Оглас за давање у закуп објекта

Оглас за давање  у закуп објекта   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ закупнине на месечном нивоу: 60 ЕУР (у...

Оглас за давање у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено...

Оглас за давање у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда

Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ...

Оглас за давање у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда

Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ...

Оглас за давање у закуп земљишта

Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ...

Оглас за давање у закуп земљишта

Оглас за давање у закуп земљишта. Локација: парцеле или делови парцела  – КО Биоска: 897/1 (174ха 07а 52м2), 897/2 (2ха 21а 80м2), 897/3 (51 ха 02а 13м2); – КО Стапари: 4466/1 (81ха 91а 46м2), 4466/7 (84а 09м2),4466/8 (20ха 08а 31м2), 4466/9 (7ха 21а 03м2), 4466/10...

Оглас за давање у закуп земљишта

Оглас за давање у закуп земљишта. Локација: парцеле или делови парцела 897/1 КО Биоска, 4466/1 КО Стапари, 5566/2 КО Пилица, 3540/1 и 3540/3 КО Злодол, 6756/3 КО Заглавак Овај Оглас остаје отворен до издавања у закуп свих кат. парцела, које су предмет овог огласа....

Оглас за давање у закуп земљишта 5/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП “Аеродром Поникве”, или...

Оглас за давање у закуп земљишта 4/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве, или...

Оглас за давање у закуп објеката 3/2015

Оглас за давање у закуп два објекта, на одређено време, путем прикупљања затворених понуда: 1. објекат – радионица интедантска, површине 57 м2 2. објекат – радионица грађевинска, површине 94 м2 са припадајућим земљиштем, површине око 50 м2. Почетна цена месечне...

Оглас за давање у закуп земљишта и објеката за потребе музеја

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве, или...

Оглас за давање у закуп земљишта 1/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве, или...

Оглас за давање у закуп земљишта V

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве, или...

Оглас за давање у закуп земљишта IV

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, за сваку парцелу посебно, која се може добити у стручној...

Оглас за давање у закуп земљишта III

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, за сваку парцелу посебно, која се може добити у стручној...

Оглас за давање у закуп земљишта II

Оглас за давање у закуп земљишта прикупљањем затворених писаних понуда. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, за сваку парцелу посебно, која се може...

Оглас за давање у закуп земљишта I

Оглас за давање у закуп земљишта прикупљањем затворених писаних понуда. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, за сваку парцелу посебно, која се може...