Оглас за давање у закуп земљишта

Оглас за давање у закуп земљишта. Локација: парцеле или делови парцела 897/1 КО Биоска, 4466/1 КО Стапари, 5566/2 КО Пилица, 3540/1 и 3540/3 КО Злодол, 6756/3 КО Заглавак Овај Оглас остаје отворен до издавања у закуп свих кат. парцела, које су предмет овог огласа....

Оглас за давање у закуп земљишта 5/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП “Аеродром Поникве”, или...

Оглас за давање у закуп земљишта 4/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве, или...

Оглас за давање у закуп објеката 3/2015

Оглас за давање у закуп два објекта, на одређено време, путем прикупљања затворених понуда: 1. објекат – радионица интедантска, површине 57 м2 2. објекат – радионица грађевинска, површине 94 м2 са припадајућим земљиштем, површине око 50 м2. Почетна цена месечне...

Оглас за давање у закуп земљишта и објеката за потребе музеја

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве, или...

Оглас за давање у закуп земљишта 1/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве, или...