Програми пословања ЈП “Аеродром Поникве”

Програм пословања ЈП “Аеродром Поникве” за 2012. годину Програм пословања ЈП “Аеродром Поникве” за 2015. годину Програм пословања ЈП “Аеродром Поникве” за 2017. годину Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Аеродром Поникве” за период 2017-2021 Програм...

Извештаји о пословању предузећа ЈП “Аеродром Поникве”

Извештај о раду за 2011. годину Извештај о раду за 2014. годину Извештај о раду за 2017. годину Извештај о раду за 2012. годину Извештај о раду за 2015. годину Извештај о раду за 2018. годину Извештај о раду за 2013. годину Извештај о раду за 2016....

Извештаји независних ревизора

Извештаји независних ревизора за 2013 Извештаји независних ревизора за 2014 Извештаји независних ревизора за 2015 Извештај независног ревизора 2013. године Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину Извештај независног ревизора 2014. године Извештај о...

Квартални извештаји

Квартални извештаји за 2014 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.03.2014 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.06.2014 Извештај о степену...

Јавна набавка бр. 11/2019 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 11/2019 – “Ангажовање механизације за разминирање”, у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је...