Јавна набавка бр. 3/2019 – Намештај за зграду за ГА

Поступак јавне набавке мале вредности (добра), бр. 3/2019 – “Намештај за зграду за ГА”. Назив и ознака из општег речника набавке: намештај – 39100000. Предмет јавне набавке је набавка намештаја за зграду за генералну авијацију  – набавка столова и фотеља...

Општа документа

Одлука о оснивању предузећа Одлука о измени оснивачког акта ЈП "Аеродром Поникве" Ужице Решење о упису у Привредни регистар субјеката – АПР Решење о усвајању регистрационе пријаве за промену података у АПР-у Потврда о извршеном евидентирању у ПДВ Потврда о...

Програми пословања ЈП “Аеродром Поникве”

Програм пословања ЈП “Аеродром Поникве” за 2012. годину Програм пословања ЈП “Аеродром Поникве” за 2015. годину Програм пословања ЈП “Аеродром Поникве” за 2017. годину Програм пословања ЈП “Аеродром Поникве” за 2019. годину Дугорочни план пословне стратегије и развоја...

Извештаји о пословању предузећа ЈП “Аеродром Поникве”

Извештај о раду за 2011. годину Извештај о раду за 2014. годину Извештај о раду за 2017. годину Извештај о раду за 2012. годину Извештај о раду за 2015. годину Извештај о раду за 2018. годину Извештај о раду за 2013. годину Извештај о раду за 2016. годину Извештај о...

Извештаји независних ревизора

Извештаји независних ревизора за 2013 Извештаји независних ревизора за 2014 Извештаји независних ревизора за 2015 Извештај независног ревизора 2013. године Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину Извештај независног ревизора 2014. године Извештај о...