У периоду 25.04.-09.06.2013. год. фирме УХБ Балканс, ПМЦ Инжењеринг д.о.о. и припадници Сектора за ванредне ситуације су извршили чишћење појаса око полетно-слетне стазе (4.000х300 м). Током процеса чишћења подручја уклоњено је око 2 тоне гелера, 5 мањих НУС и једна авио бомба. Овим је завршена I фаза чишћења аеродрома Поникве.