Јавна набавка бр. 3/2017 – Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 3/2017 – „Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)“. proba Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно гориво (Jet A-1)…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 3/2017 – Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 3/2017 – „Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)“. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно гориво (Jet A-1) и…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 20/2017 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума (за сваку партију појединачно), бр. 20/2017 – „Ангажовање механизације за разминирање“. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 3/2017 – Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 3/2017 – „Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)“. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно гориво (Jet A-1) и…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 4/2017 – Гориво (дизел и безоловни)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 4/2017 – „Гориво (дизел и безоловни)“. Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин – 09132100 и дизел гориво – 09134200. Предмет јавне набавке је набавка горива типа…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 1/2016 – Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса

Отворени поступак јавне набавке (радови), бр. 1/2016 – „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“. Назив и ознака из општег речника набавке: постављање ограде – 45342000. Предмет јавне набавке је испорука и уградња жичане ограде и њених саставних делова на делу комплекса…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 84/2016 – Намештај за зграду за ГА

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 84/2016 – „Намештај за зграду за ГА“. Назив и ознака из општег речника набавке: намештај – 39100000. Предмет јавне набавке је набавка намештаја за зграду за генералну авијацију на Аеродрому Поникве. Критеријум за доделу…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 20/2016 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума (за сваку партију појединачно), бр. 20/2016 – „Ангажовање механизације за разминирање“. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 82/2016 – Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА

Јавна набавка мале вредности (радови), бр. 82/2016 – „Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА“. Назив и ознака и из Општег речника набавке: радови на ископавању и одношењу земље – 45112000. Предмет јавне набавке: земљани радови на уређењу екстеријера зграде…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 74/2016 – Преграде за зграду за ГА

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 74/2016 – „Преграде за зграду за ГА“. Назив и ознака и из Општег речника набавке: унутрашње преграде за просторије – 44112300. Предмет јавне набавке је набавка, испорука и уградња преграда за зграду за генералну авијацију…

Прегледајте чланак