Оглас за давање у закуп земљишта 4/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве,…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп објеката 3/2015

Оглас за давање у закуп два објекта, на одређено време, путем прикупљања затворених понуда: 1. објекат – радионица интедантска, површине 57 м2 2. објекат – радионица грађевинска, површине 94 м2 са припадајућим земљиштем, површине око 50 м2. Почетна цена месечне…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта и објеката за потребе музеја

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве,…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта 1/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве,…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта V

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве,…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта IV

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, за сваку парцелу посебно, која се може добити…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта III

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, за сваку парцелу посебно, која се може добити…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта II

Оглас за давање у закуп земљишта прикупљањем затворених писаних понуда. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, за сваку парцелу посебно, која се може…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта I

Оглас за давање у закуп земљишта прикупљањем затворених писаних понуда. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, за сваку парцелу посебно, која се може…

Прегледајте чланак
  • 1
  • 2