Оглас за давање у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда

Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ закупнине на…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда

Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ закупнине на…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта

Оглас за давање  у закуп објекта прикупљањем затворених писаних понуда   Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари Површина објекта: 300 м² (оквирно) Рок закупа: неодређено време   Минимални износ закупнине на…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта

Оглас за давање у закуп земљишта. Локација: парцеле или делови парцела 897/1 КО Биоска, 4466/1 КО Стапари, 5566/2 КО Пилица, 3540/1 и 3540/3 КО Злодол, 6756/3 КО Заглавак Овај Оглас остаје отворен до издавања у закуп свих кат. парцела, које…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта 5/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП “Аеродром Поникве”,…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта 4/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве,…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп објеката 3/2015

Оглас за давање у закуп два објекта, на одређено време, путем прикупљања затворених понуда: 1. објекат – радионица интедантска, површине 57 м2 2. објекат – радионица грађевинска, површине 94 м2 са припадајућим земљиштем, површине око 50 м2. Почетна цена месечне…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта и објеката за потребе музеја

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве,…

Прегледајте чланак

Оглас за давање у закуп земљишта 1/2015

Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања. Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве,…

Прегледајте чланак
  • 1
  • 2