Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 – „Ангажовање механизације за разминирање“, у циљу закључења оквирног споразума.

Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000.

Предмет јавне набавке је услуга ангажовања дизалице, минималног дохвата 35 метара, приликом чишћења аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава од стране представника овлашћених фирми и припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 16.05.2018. год. до 10 часова.

Датум отварања понуда: 16.05.2018. год. у 10:10 часова.

 


Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>